Fontanini® Crucifixes

Fontanini® 12 Inch long Crucifix

Fontanini® 12 Inch long Crucifix

Code: N0250

$44.95

Fontanini® 10" Risen Christ Crucifix

Fontanini® 10" Risen Christ Crucifix

Code: N0280

$42.95

Fontanini® 12 Inch Risen Christ Crucifix

Fontanini® 12 Inch Risen Christ Crucifix

Code: N0281

$52.45

Fontanini® 8.75 Inch High Crucifix

Fontanini® 8.75 Inch High Crucifix

Code: N50603

$36.45

Fontanini® 7" Risen Christ Crucifix

Fontanini® 7" Risen Christ Crucifix

Code: N0283

$32.45